Star,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0103621003 Ilić Luka 2008
0103619007 Jocović Marko 2008
0103618006 Kurteš Lazar 2008
0103616022 Mandić Aleksandar 2008
0103617030 Milijević Vukašin 2008
0103617026 Mišljenović Marko 2008
0103616050 Petrić Danilo 2008
0101815017 Vidović Andrej 2008
0106517030 Vujić Vanja 2008
0103616026 Zukić Mirko 2008
0103621005 Lojović Danilo 2009
0103618011 Marjanović Tihomir 2009
0103619008 Marković Ognjen 2009
0103218006 Đurić Miloš 2010
0103621004 Čiplić Aleksandar 2011

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Kosić Filip Trener 1411
Komnenić Aleksandar Trener 1320
Gutović Dragan Služb. Predstavnik
Radanović Mićo Služb. Predstavnik 1128
Stojanović Momčilo Služb. Predstavnik
Popović Želimir Pratilac
Dulejan Nikola Pratilac 1380
Vidosavljević Stefan Lekar