Vrbas,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0149716010 Bajagić Ilija 2008
0149715049 Brekajlo Nikola 2008
0149716027 Čapko Bojan 2008
0149716013 Čizmar Nikola 2008
0149715051 Gregorinski Sergej 2008
0149721014 Grubišić Luka 2008
0149718007 Joković Danilo 2008
0149718010 Jovović Vasilij 2008
0149717012 Koprivica Srđa 2008
0149717018 Lončar Nikola 2008
0149716017 Markuš Miljan 2008
0149720002 Mijatović Lazar 2008
0149716015 Perović Luka 2008
0149717021 Koprivica Strahinja 2009
0149715055 Martinović Dušan 2009
0149716036 Rašković Boško 2009
0149717011 Roganović Mateja 2009
0149719005 Vukobratović Luka 2009
0149719007 Miljanić Boris 2010
0149720005 Nikčević Petar 2010

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Popović Branislav Trener 1360
Čolaković Veselin Trener 1006
Marković Bojan Trener 1325
Marković Bojan Služb. Predstavnik
Pantić Ljubomir Služb. Predstavnik
Kaluđer Željko Pratilac
Kovačević Nemanja Pratilac
Peša Dražan Lekar
Milović Milan Lekar