Topola,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0107221044 Agić Dragan 2008
0107216014 Rusić Luka 2008
0107221010 Stojanović Filip 2008
0107221009 Stojanović Aleksandar 2008
0107221043 Tadić Miloš 2008
0107221008 Viljanac Luka 2008
0107221013 Hinić Uglješa 2009
0107221012 Ivanišević Andrija 2009
0107221011 Muhadinović Nemanja 2009
0107221014 Šipovac Dušan 2009

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Benčik Mikloš Trener 1051
Hinić Miroslav Služb. Predstavnik 1082
Radović Marko Služb. Predstavnik
Mitrović Sara Lekar