Tamiš 2,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0220718003 Davidović Vukan 2007
0220717019 Marinković Dimitrije 2007
0220721021 Martinovski Mateja 2007
0220721020 Milunović Marko 2007
0220718016 Mlađenović Vuk 2007
0220721018 Pavlović Sava 2007
0220720014 Pavlović Filip 2007
0220719004 Petković Stefan 2007
0220717031 Potkonjak Uroš 2007
0220721003 Prokić Rastko 2007
0220718011 Šimrak Petar 2007
0220718010 Banjac Strahinja 2008
0220720008 Boldovina Teodor 2008
0220719005 Jovanović Stefan 2008
0220718008 Njagulj Stefan 2008
0220721002 Plavšić Mateja 2008
0220721004 Vračar Petar 2008
0200719005 Živković Uroš 2008

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Jovičić Bojan Trener 2128
Jovičić Darko Služb. Predstavnik
Jovičić Bojan Služb. Predstavnik 2128
Perovanović Milovan Služb. Predstavnik
Jovanović Aleksandar Služb. Predstavnik 2204
Jovičić Nikola Služb. Predstavnik
Vasiljević Zoran Pratilac
Kostić Darko Pratilac