Dunav 2014,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0108718022 Bajić Dušan 2007
0108719006 Bogunović Petar 2007
0108718021 Borković Lazar 2007
0108718031 Damjanović Petar 2007
0108718014 Đukić Luka 2007
0108718030 Kljajić Luka 2007
0108718016 Kutanjac Nikola 2007
0108716002 Medić Vojin 2007
0108719002 Štikovac Aleksandar 2007
0108719012 Knežević Milan 2008
0108719010 Ličina Arsenije 2008
0108719015 Medić Marko 2008
0108719005 Pavković Jovan 2008
0108719011 Radočaj Aleksej 2008
0108719008 Amanović Milan 2009
0108719014 Damjanović Marko 2009

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Erić Goran Trener 1346
Ajduković Siniša Služb. Predstavnik 1000
Šuput Predrag Služb. Predstavnik
Medić Dušan Služb. Predstavnik
Sitvuk Branko Lekar