Jadran 024 Mladi Galebovi,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0111821028 Darmanović Danilo 2007
0111821017 Lenard Veljko 2007
0111821023 Martinović Nikola 2007
0111821021 Reves Ilija 2007
0111821024 Apostolovski Nikola 2008
0111821020 Đurović Luka 2008
0111821022 Jovanović Filip 2008
0111821015 Lukić Mateja 2008
0111821025 Vujinović Ivan 2008
0111821018 Đukanović Dragan 2009
0111821027 Fenyvesi Bence 2009
0111821026 Horvat Mate Zoltan 2009
0111821029 Pastor Mark 2009

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Miranović Risto Služb. Predstavnik
Radovanović Dajana Služb. Predstavnik
Radovanović Miloš Služb. Predstavnik