OKK Spartak,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0103521019 Čučković Vladimir 2007
0140516002 Jakovljević Rade 2007
0264820024 Jakšić Marko 2007
0103518001 Kezić Petar 2007
0103521020 Laušev Uroš 2007
0203319011 Maksimov Konstantin 2007
0103518003 Marković Lazar 2007
0103521017 Milosavljević Mateja 2007
0103521018 Mraović Nikola 2007
0103516041 Mucalj Aleksa 2007
0103516021 Radinović Vuk 2007
0103518004 Saulić Mladen 2007
0103516039 Stantić Aleksa 2007
0103517010 Šarčević Matija 2007
0103516020 Veljković Mihajlo 2007
0103518052 Kockar Luka 2008
0103518019 Nedeljković Aleksandar 2008
0103519005 Šabić Davor 2008
0103521021 Taslak Luka 2008

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Ćupić Stevan Trener 2027
Stantić Bojan Trener 1408
Sirovina Jovan Služb. Predstavnik 1152
Stojković Stefan Pratilac
Mak Tanja Pratilac