Sport's World,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0106717001 Batez Luka 2007
0140517004 Bojbaša Ognjen 2007
0140515008 Bolta Dušan 2007
0106717009 Cimbaljević Ivan 2007
0106717004 Dimitrić Petar 2007
0140518022 Kovačević Aleksa 2007
0140518015 Krivokapić Aljoša 2007
0140616001 Milinović Milan 2007
0140515024 Petrić Uroš 2007
0140518013 Simović Luka 2007
0140520021 Stojanović Filip 2007
0140521002 Tešović Ognjen 2007
0140515011 Vukojević Aleksandar 2007
0106716003 Vukonjanski Uroš 2007
0140518009 Amidžić Sergej 2008
0144017001 Malešev Vuk 2008
0101816017 Očenaš Aleksa 2008
0140516017 Tepavčević Marko 2008
0140516013 Miličić Lazar 2009

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Pantić Dragan Trener 1018
Anđelov Miroslav Služb. Predstavnik 1001
Pantić Dragan Služb. Predstavnik 1018
Očenaš Aleksandar Pratilac
Vukojević Vladimir Pratilac
Zeljković Goran Pratilac 1162
Skoko Marko Pratilac
Vučinić Ljubomir Pratilac
Lučić Jovanović Jelena Lekar