Sport's World,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0140519005 Borčak Aleksa 2005
0106515015 Božović Vuk 2005
0140515002 Bukvić Vukan 2005
0105119003 Čenejac Marko 2005
0140518006 Češljević Milan 2005
0140519004 Dakić Igor 2005
0140515016 Davidović Luka 2005
0103616001 Gucunski Vukašin 2005
0106719012 Hodžić Benjamin 2005
0140520012 Jurić Jovan 2005
0106515005 Marković Aleksa 2005
0140518005 Ugljevičanin Dušan 2005
0140519001 Vojnović Miloš 2005
0140520014 Vrućinić Matej 2005
0140517008 Vulićević Lazar 2005
0140519003 Zeljković Marko 2005
0106515003 Grba Nikola 2006
0140515022 Stjepanović Aleksa 2006
0140516012 Vasić Marko 2006
0140517004 Bojbaša Ognjen 2007

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Vučinić Ljubomir Trener 1421
Anđelov Miroslav Služb. Predstavnik 1001
Pantić Dragan Služb. Predstavnik 1018
Zeljković Goran Pratilac 1162
Skoko Marko Pratilac
Lučić Jovanović Jelena Lekar