Sport - key Plus,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0107918004 Đurović Dragoslav 2005
0140615010 Krstić Ognjen 2005
0107918006 Marković Mihajlo 2005
0106316018 Rozmirov Uroš 2005
0107918012 Traljić Uroš 2005
0106317006 Barišić Božidar 2006
0190519003 Galić Vukašin 2006
0106316003 Lisica Lazar 2006
0107917006 Milošević Vukašin 2006
0106317003 Radanović Nikola 2006
0107917007 Torbica Luka 2006
0107918013 Traljić Relja 2006
0106316002 Zlatanović Andrej 2006
0107920003 Drinić Relja 2007
0107918007 Jovičić Petar 2007
0107920001 Soldo Vidak 2007
0107920004 Banjac Andrej 2008

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Lukovski Dragan Trener 1295
Torbica Nikola Trener 1163
Levnajić Dragana Služb. Predstavnik
Vasić Sanja Lekar