Kris Kros,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0200715002 Božić Vuk 2005
0200717022 Garić Vuk 2005
0200717021 Hagel Dalibor 2005
0200715036 Janjić Lazar 2005
0557116018 Jeremić Sergej 2005
0200715021 Mirča Aleksa 2005
0200718024 Samardžić Luka 2005
0200715006 Slijepčević Filip 2005
0200717032 Živković Mihajlo 2005
0200716006 Bihler Aleksandar 2006
0200716026 Dozet Stefan 2006
0200720015 Gava Konstantin 2006
0200715005 Ilić Sava 2006
0200715011 Mikić Vuk 2006
0200716028 Ristović Filip 2006

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Ilić Vladimir Trener 2039
Ilić Vladimir Služb. Predstavnik 2039
Đurđev Zoran Lekar