Karađorđevo,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0223514005 Knežević Miloš 2004
0223515006 Počuča Dragan 2004
0223514003 Radaković Milan 2004
0223517003 Sirar Nikola 2004
0223520001 Vojinović Ognjen 2004
0223514006 Vojvodić Željko 2004
0223521002 Karan Vanja 2005
0223515005 Klimović Miloš 2005
0223512007 Korać Saša 2005
0223517004 Sirar Igor 2005
0223520002 Tasić Aleksandar 2005
0223521001 Martinović Nikola 2006
0223516001 Nakomčić Petar 2006
0223521004 Galović Nikola 2008
0223521003 Banč Strahinja 2009
0223517001 Žarković Aleksa 2010

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Plećaš Milan Trener 1111
Uzelac Dragan Služb. Predstavnik
Lazić Slavko Služb. Predstavnik
Uzelac Duško Lekar