Sloven,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0301614010 Ćorković Nemanja 2004
0301618004 Đermanović Nemanja 2004
0301614002 Gojić Miloš 2004
0301615019 Ivković Marko 2004
0301619012 Kovačević Danilo 2004
0300720009 Majstrović Nemanja 2004
0301618002 Mitrović Miloš 2004
0301619001 Nuleši Andrej 2004
0300714022 Radosavljević Ivan 2004
0301614017 Stupar Miloš 2005
0301614014 Veselinović Vuk 2005
0301618001 Vuičić Nikola 2005
0301619008 Sudar Mateja 2008

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Krajčinović Branislav Trener 3143
Sudar Slavoljub Služb. Predstavnik
Stupar Predrag Služb. Predstavnik
Branković Aleksandra Lekar