Vrbas,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0149714019 Delibašić Vasilije 2003
0149714018 Femić Miloš 2003
0149713004 Jakim Mateja 2003
0149714020 Miljanić Boško 2003
0149714032 Bulajić Vukan 2004
0149716026 Ćurčić Vasilije 2004
0149715027 Hering Ilija 2004
0149714025 Kustudić Matija 2004
0149714010 Perunović Ljubo 2004
0149714023 Pešić Nikola 2004
0149719001 Pešić Vučeta 2004
0149714024 Vidović Aleksa 2004
0149715033 Čizmar Martin 2005
0149716019 Mitrović Matija 2005
0149717006 Pavlov Andrej 2005
0149715008 Šoć Danilo 2005
0149715035 Pešalj Andrija 2006

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Čolaković Veselin Trener 1006
Pantić Ljubomir Služb. Predstavnik
Kaluđer Željko Pratilac
Kovačević Nemanja Pratilac
Peša Dražan Lekar
Milović Milan Lekar