Srem,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0358015010 Đorđević Vladimir 2003
0302019004 Karastanković Đorđe 2003
0302014010 Marić Aleksandar - Saša 2003
0358016014 Milanović Ilija 2003
0302019002 Mirkov Damjan 2003
0302019001 Savić Andrej 2003
0302014005 Simjanovski Danilo 2003
0358016009 Dostanić Vukašin 2004
0358014008 Đaković Uroš 2004
0302017002 Ivanić Uroš 2004
0302014012 Mirković Nemanja 2004
0302019005 Mostarlić Mihajlo 2004
0358015008 Nedimović Jovan 2004
0358015024 Čajka Vladimir 2005
0358015025 Gligić Nikola 2005
0302019006 Sekulić Igor 2005

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Vukićević Ognjen Trener 3184
Beko Dragoljub Služb. Predstavnik
Vukićević Ognjen Služb. Predstavnik 3184
Marković Stojan Pratilac
Ševo Mirjana Lekar