Sport's World,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0140514024 Biočanin Dimitrije 2004
0105114023 Borovina Milan 2004
0140511017 Bursać Nikola 2004
0140614002 Dragović Nemanja 2004
0109816004 Gikić Mihajlo 2004
0108216002 Kovačević Vuk 2004
0106211078 Krstić Miljan 2004
0140514021 Ranđelović Konstantin 2004
0140514022 Ranđelović Jovan 2004
0101814004 Šulc Filip 2004
0119014004 Tintar Marko 2004
0155514021 Založnik Pavle 2004
0140519005 Borčak Aleksa 2005
0140515002 Bukvić Vukan 2005
0140518006 Češljević Milan 2005
0140515016 Davidović Luka 2005
0140519001 Vojnović Miloš 2005

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Skoko Marko Trener 2132
Rajkov Đorđe Trener 1214
Pantić Dragan Služb. Predstavnik 1018
Anđelov Miroslav Služb. Predstavnik 1001
Skoko Marko Pratilac
Zeljković Goran Pratilac 1162
Vučinić Ljubomir Pratilac
Lučić Jovanović Jelena Lekar