Topola,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0107214030 Arsenić Vukašin 2003
0107214033 Brada Ognjen 2003
0107214028 Krajinović Stevan 2003
0107218005 Ognjenović Veljko 2003
0107215003 Kondić Bojan 2004
0107218004 Martinović Petar 2004
0107214005 Savić Strahinja 2004
0107214004 Sudžuković Aleksandar 2004
0107214002 Ivezić Aleksa 2005
0107215001 Rašeta Marko 2005
0107221004 Bačić Aleksa 2006
0107218003 Martinović Aleksandar 2006
0107221001 Nađ Gregor 2006
0107216006 Popović Marko 2006
0107219004 Šupić Luka 2006

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Hinić Miroslav Trener 1082
Benčik Mikloš Služb. Predstavnik 1051
Hinić Miroslav Služb. Predstavnik 1082
Tešić Sreten Služb. Predstavnik
Mitrović Sara Lekar