Dunav 2014,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0105010019 Becin Nikola 2003
0112414004 Glušica Miloš 2003
0108716009 Rapaić Simo 2003
0108715004 Salaj Ognjen 2003
0169217018 Berber Lazar 2004
0108715009 Đukić Aleksa 2004
0108715001 Egerc Aleksandar 2004
0108715008 Šuput Milan 2004
0108715010 Tišma Luka 2004
0112414015 Trišić Filip 2004
0109115024 Martinović Vasilije 2005
0108715011 Medić Nikola 2005
0108716008 Šuput Uroš 2006
0108718027 Vujović Danilo 2006
0108718021 Borković Lazar 2007
0108718031 Damjanović Petar 2007
0108716002 Medić Vojin 2007

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Ajduković Siniša Trener 1000
Medić Duško Služb. Predstavnik
Ajduković Siniša Služb. Predstavnik 1000
Šuput Predrag Služb. Predstavnik
Erić Goran Pratilac
Sitvuk Branko Lekar