Proleter 023,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0203918008 Bošnjak Selena 2009
0203920004 Duvnjak Nina 2009
0203920006 Gacin Mina 2009
0203919004 Jovanov Anastastija 2009
0203920011 Kovačević Teodora 2009
0203920013 Mišić Milica 2009
0203920003 Vukov Nina 2009
0203920010 Kovačević Isidora 2010
0203920005 Tomašev Petra 2010
0203920007 Jovanov Anđela 2011
0203921002 Radišić Marina 2011

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Marinkov Marko Služb. Predstavnik 2058
Tapavički Božidar Služb. Predstavnik 2125
Svojić Ivan Pratilac