SO ŽKK,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0109718009 Blagojević Petra 2009
0109721011 Komanov Hana 2009
0109721010 Bjeljac Majda 2010
0109721001 Maljković Lenka 2010
0109721013 Mrvičić Jovana 2010
0109721006 Pribiš Teodora 2010
0109721003 Črjepok Anja 2011
0109721008 Kiš Ina 2011
0109721012 Tomić Nađa 2011
0109721004 Krstović Ivana 2012
0109721002 Milanović Lena 2012
0109721005 Radlović Dunja 2012

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Bajšanski Tamara Trener 2131
Bajšanski Tamara Služb. Predstavnik C2131
Milanović Mirjana Služb. Predstavnik P2062
Maljković Igor Pratilac C2066
Bajić Miloš Lekar