Niš, Niš

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0826602523 Popović Predrag 1992
0702411072 Ćirić Pavle 1998
0702411073 Ćirić Petar 1998
0728508008 Grbović Danilo 2000
0826610021 Petrović Aleksa 2000
0750415007 Stanković Bogdan 2001
0724716014 Jovanović Lazar 2002
0702816029 Pavičić Ivan 2002
0702816025 Petković Đorđe 2002
0702815023 Spasojević Veljko 2002
0734620007 Ilić Lazar 2003
0702414030 Minić Vukašin 2003
0702414008 Drašković Luka 2004
0702815014 Ristić Dušan 2005

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Petrović Milan Trener 8072
Đorđević Vladimir Trener 7002
Vasiljević Aleksandar Služb. Predstavnik 7064
Folić Ivan Služb. Predstavnik
Pavlović Zoran Lekar Lekar