Jedinstvo,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0260321001 Budić Ena 2007
0260319005 Iličić Milica 2007
0260319011 Jovanov Ivana 2007
0260319014 Kiš Monika 2007
0260319002 Kiš Nataša 2007
0222817030 Lalić Milica 2007
0260319010 Lukić Simona 2007
0260319007 Glavaški Aleksandra 2008
0260319008 Glavaški Branislava 2008
0260319012 Maličević Anja 2008
0260319003 Mesaroš Marta 2008
0260319013 Veskov Milica 2008
0260319001 Vijatov Svetlana 2008

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Trtica Ognjen Trener 2221
Blažin Ivica Služb. Predstavnik
Pejin Branislav Služb. Predstavnik
Boškov Veselin Lekar