MKK Spartak,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0149716011 Burda Martin 2005
0103515008 Čamprag Jovan 2005
0103515017 Gabrić Stevan 2005
0103515033 Grčić Marko 2005
0102115008 Janković Mihajlo 2005
0103515055 Karadžić Filip 2005
0103514031 Kojić Borivoj 2005
0105215003 Mandić Jug 2005
0103516001 Nagulić Relja 2005
0103515009 Puača Aleksandar 2005
0169216002 Radojčić Vuk 2005
0103515016 Rudinski Luka 2005
0107219003 Simendić Nikola 2005
0107214038 Sokanović Nikola 2005
0103515002 Šimoković Aleksa 2005
0103515011 Harmat Mark 2006
0102221001 Mačković Dejan 2006
0103518012 Radujko Boris 2006

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Ivić Blagoja Trener 1159
Borilović Predrag Trener 1287
Sirovina Jovan Služb. Predstavnik 1152
Milinčić Krsto Pratilac
Gavrilović Luka Pratilac
Nedić Radislav Lekar