Radnički,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0202119008 Kocić Vanja 2004
0202116007 Spremo Matija 2004
0202116011 Stošić Ognjen 2004
0202118009 Antonić Jovan 2005
0202118010 Dokljan Dimitrije 2005
0202114020 Lakićević Aleksa 2005
0202118008 Novaković Dušan 2005
0202118012 Perišić Luka 2005
0202118001 Pušonjić Uroš 2005
0202118006 Ranislavić Miloš 2005
0202118007 Zarija Đorđe 2005
0202118015 Divac Andrija 2006
0202118019 Džunić Igor 2006
0202118027 Filipović Milorad 2006
0202118022 Matić Petar 2006
0202118026 Zlatanović Nikola 2006

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Cvetković Vladimir Trener 2139
Jeremić Goran Služb. Predstavnik
Papić Mrđan Služb. Predstavnik
Topalović Aleksandar Služb. Predstavnik
Maričić Zoran Služb. Predstavnik
Stojanović Novica Služb. Predstavnik
Papić Srđan Služb. Predstavnik
Dragić Željko Služb. Predstavnik
Kostić Aleksandar Lekar