Vršac doo,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0120218017 Čjepa Uroš 2004
0222717002 Maticki Aleksa 2004
0120218016 Mihajlović Mihajlo 2004
0120218007 Radić Danilo 2004
0201919008 Stanišić Aleksandar 2004
0201920008 Tomić Danilo 2004
0201916015 Tomić David 2004
0201920002 Topić Nemanja 2004
0222717020 Vulić Nikola 2004
0201917002 Čuč Aleksa 2005
0222717004 Kalanj Vukašin 2005
0222717015 Mitrašinović Strahinja 2005
0201919004 Pavkov Boban 2005
0222717024 Savić Marko 2005
0201919001 Tot Mateja 2005
0201917005 Vlajkinović Vuk 2005
0222717006 Dišić Mihailo 2006
0222717016 Grujin Ognjen 2006
0222717011 Kožokari Viktor 2006

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca