Sport's World,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0140517018 Devald Aleksa 2010
0140520020 Jerković Luka 2010
0140518028 Miličić Marko 2010
0140520019 Pantić Vuk 2010
0140520017 Popović Marko 2010
0140520011 Dobrilović Lazar 2011
0140520015 Jeftić Aleksa 2011
0140518020 Šarčev Petar 2011
0140520016 Dugandžija Petar 2012
0140520022 Prosenica Relja 2012
0140518024 Nikolić Lav 2013
0140520018 Trninić Konstantin 2013

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca