Petrovgrad,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0203121003 Aćin Vanja 2010
0203121006 Đukić Stefan 2010
0203121015 Ilić Mihailo 2010
0203121012 Isakov Žarko 2010
0203119015 Kravarušić Nemanja 2010
0203121016 Lazić Pavle 2010
0203120001 Majkić Novak 2010
0203121031 Maluckov Miloš 2010
0203119047 Milošević Dušan 2010
0203121018 Salatić Mihailo 2010
0203119029 Šljapić Iva 2010
0203121010 Tanacković Ognjen 2010
0203119060 Tasić Andreja 2010
0203121011 Vlahović Vanja 2010
0203119059 Ždrnja Ilija 2010
0203121025 Bačić Aleksandar 2011
0203121026 Batinica Simo Vuk 2011
0203121008 Cvejin Kosta 2011
0203121027 Denda Miloš 2011
0203120002 Gaborov Aleksa 2011
0203121019 Kandić Ognjen 2011
0203119056 Konjikušić Teodor 2011
0203121014 Kovač Nikola 2011
0203121005 Nepergaća Nemanja 2011
0203119043 Stankov Aleksandar 2011

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Stajić Željko Trener 2185
Novaković Stanoje Služb. Predstavnik 2091
Majkić Zoran Pratilac
Mijatov Milan Pratilac
Grujesku Đurđija Lekar