Velika Kikinda,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0223918013 Gojković Pavle 2006
0223919023 Jankov Mihajlo 2006
0223918011 Karanović Milan 2006
0223918012 Karanović Vlado 2006
0223920017 Markov Milorad 2006
0223918014 Mesaroš Marko 2006
0223919002 Stupar Marko 2006
0223916025 Zavišić Aleksa 2006
0223919016 Adamović Stefan 2007
0223918005 Belić Ognjen 2007
0223918009 Dobranić Miloš 2007
0223918008 Grbić Luka 2007
0223920013 Majkić Vuk 2007
0223919021 Mudrinić Nikola 2007
0223918010 Pantić Marko 2007
0223916023 Popović Nikola 2007
0223918002 Radulović Jovan 2007
0223919010 Šljapić Goran 2007
0223919019 Todorović Milan 2007
0223918003 Zarić Dušan 2007

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Šurlan Vladimir Trener 2122
MALJKOVIĆ IGOR Trener 2066
Šurlan Vladimir Služb. Predstavnik 2122
Zeljković Đorđe Služb. Predstavnik
Bucalo Mirko Pratilac C2129
Maljković Igor Pratilac 2066
Bajić Miloš Lekar