Apatin,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0116018003 Ceber Romeo 2005
0116017040 Đorđević Aleksa 2005
0108715003 Knežević Aleksandar 2005
0116017012 Majstorović Nemanja 2005
0108715013 Medić Uroš 2005
0116017005 Mlinar Marko 2005
0116018002 Okoš Miloš 2005
0108715015 Pećanac Miloš 2005
0116017011 Roknić Dejan 2005
0116017018 Beslać Nenad 2006
0107516009 Bogdanović Jovan 2006
0116017003 Marković Zoran 2006
0116017019 Rakić Aleksa 2006
0116017002 Šarac Filip 2006
0116017004 Zavođa Ognjen 2006
0116017022 Zorić Igor 2006

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Obradović Slobodan Trener 1211
Ugarković Nenad Služb. Predstavnik
Jovanić Stevan Služb. Predstavnik
Laketa Dejan Služb. Predstavnik
Olujić Igor Pratilac
Bašić Aleksandar Pratilac
Laković Vladimir Lekar