Karađorđevo,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0223515005 Klimović Miloš 2005
0223512007 Korać Saša 2005
0223515004 Puhar Aleksandar 2005
0223517004 Sirar Igor 2005
0223520002 Tasić Aleksandar 2005
0223516001 Nakomčić Petar 2006
0223518006 Kondić Rade 2009
0223517002 Kajtez Damjan 2010
0223517001 Žarković Aleksa 2010

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca