Feniks,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0104515004 Đurica Milun 2005
0104515007 Miljević Bogdan 2005
0104515006 Novaković Boris 2005
0104517011 Paravina Vukašin 2005
0119016011 Samardžić Nikola 2005
0104516010 Bodor Vladimir 2006
0104516022 Gajić Ognjen 2006
0104515019 Jovin Nemanja 2006
0104519023 Kovinčić Igor 2006
0104515018 Malić Vasilije 2006
0104516011 Mandić Vuk 2006
0119016001 Petržljan Mateja 2006
0108317015 Trifunović Vukašin 2006
0104515020 Vještica Nikola 2006

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca