Senta,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0200617007 Ananić Vojin 2005
0264816022 Avdalović Uroš 2005
0268416007 Đorđević Strahinja 2005
0264816001 Popović Mihajlo 2005
0264817002 Subotički Uroš 2005
0264820012 Ciganović Natan 2006
0264820022 Milošević Nikola 2006
0264820023 Šuković Lazar 2007
0268418009 Alji Gegolaj 2008
0264820011 Kiš Noe 2008
0264820013 Sabo Marko 2008
0264820010 Vasić Marko 2008

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca