Bečej,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0108618001 Babić Bojana 2008
0108617013 Ćuk Elena 2008
0108617005 Fekete Ana 2008
0108617011 Jakšić Mona 2008
0108619006 Paunović Marija 2008
0108618006 Pivnički Katarina 2008
0108617006 Subakov Emilija 2008
0108618002 Vasić Lena 2008
0108618009 Batinić Jovana 2009
0108617008 Gospođinački Isidora 2009
0108618007 Smajlović Mila 2009
0108617014 Ćuk Maša 2010
0108620002 Molnar Aurora 2010
0108619002 Prodanović Nataša 2010
0108619012 Šijački Dunja 2010

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Vuković Marko Trener 2187
Stakić Ksenija Trener 2126
Vuković Marko Služb. Predstavnik 2187