Košarkaška Akademija 021,

Spisak licenciranih igrača

EBR Ime Godište
0109120004 Gajinović Andrej 2010
0109119013 Ivković Aleksandar 2010
0109118017 Kurjački Miroslav 2010
0109120001 Milosavić Danilo 2010
0109120020 Milošević Nikola 2010
0109120013 Ninković Luka 2010
0109119023 Rašić Rastko 2010
0109118024 Šolajić Pavle 2010
0109120021 Teodorović Matija 2010
0109120002 Vučetić Miloš 2010
0109120022 Živić Vuk 2010
0109120010 Bratić Lenka 2011
0109120012 Dobrijević David 2011
0109118002 Milović Veljko 2011
0109120016 Pavlović Nikola 2011
0109120018 Portić Aleksandar 2011
0109119022 Radinović Aleksandar 2011
0109120017 Vlačić Martin 2011
0109120014 Vujičić Igor 2011
0109120019 Milošević Luka 2012
0109120015 Štetić Nikola 2012

Spisak licenciranih trenera i pratioca

Ime Funkcija Licenca
Gagričić Žarko Služb. Predstavnik 6203
Gagričić Darko Služb. Predstavnik 6202
Ćeranić Dragan Služb. Predstavnik