1 Trepča 8 6 2 637 : 520
2 Kopaonik 8 5 3 558 : 480
3 Tutin 8 5 3 580 : 518

4 OKK DIF

8 4 4 611 : 546
5 Khalifa 8 0 8 401 : 723

6 SLOBODAN

0 0 0 0 : 0
10 kolo - Utorak 30.11.2021
Khalifa 8 16 8 6
Trepča 14 28 22 14
- - - -
10 kolo - Subota 12.03.2022
SLOBODAN
OKK DIF
- - - -
10 kolo - Nedelja 13.03.2022
Kopaonik 19 17 16 22
Tutin 13 11 23 13
Filipović V. (KV) Vujović M. (KV) Savić S. (KV) -